Розкриття інформації акціонерного товариства

Фінансова звітність та звіт аудитора 2022
Фінансова звітність та звіт аудитора 2021
Фінансова звітність 2020

Висновок аудитора (2019 рік) та фінансова звітність знаходиться за посиланнями: 
Аудиторський висновок
Фінансова звітність
Примітки до фінансової звітності
Аудиторський висновок (ключ)
Фінансова звітність (ключ)
Примітки до фінансової звітності (ключ)

Висновок аудитора (2018 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок
Висновок аудитора (2017 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок
Висновок аудитора (2016 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок
Висновок аудитора (2015 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок

Фінансова звітність за період розміщена в розділі : Звітність

Принципи (кодекс) корпоративного управління компанії не затверджувався.
Висновки Ревізійної комісії компанії не затверджувалися.
Загальні збори акціонерів компанії як акціонерного товариства з одним акціонером не скликаються та не проводяться, в т.ч. не надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному загальних зборів.
Товариство не зобов’язане розміщувати повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії оскільки учасником такого розміщення внесено виключно єдиного акціонера товариства і проспект емісії акцій не містить відомостей про строк та порядок реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії.
Загальними зборами акціонерів рішення про припинення компанії не приймалося.
Акції компанії існують в бездокументарній формі.
Компанія не є емітентом іпотечних облігацій.