ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Статут АТ "Укрспецтрансгаз" (Нова редакція)
Положення про загальні збори акціонерів
Статут АТ "Укрспецтрансгаз" 2020  Виписка Статуту (Попередня редакція)
Статут АТ "Укрспецтрансгаз" 03.08.2018 (попередня редакція) 
Рішення 118 значні правочини 2018
Політика Акціонерного товариства "Укрспецтрансгаз" у сфері якості, екології, охорони праці та безпеки здоров'я
Статут АТ "Укрспецтрансгаз" 25.05.2018 (попередня редакція)
Рішення акціонера ПАТ "Укрспецтрансгаз" № 114 від 21.05.2018
Статут ПАТ "Укрспецтрансгаз" 02.10.2017 (попередня редакція)
Статут ПАТ "Укрспецтрансгаз"_15.07.2016 (попередня редакція)
Положення про загальні збори акціонерів. (втратило чинність)
Статут (попередня редакція)
Зміни до Статуту (попередня редакція)
Зміни до Статуту (попередня редакція)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Положення про Наглядову Раду ( не діюче)
Положення про Правління (не діюче)
Положення про Ревізійну комісію