АТ "Укрспецтрансгаз"

офіційний сайт

      Ціна за 1 літр   
Газ: 32,00 грн
Дизель: 49,00 грн

300x250_4 (2).gif
станом на 10.12.2023

Комплаєнс

Кодекс корпоративної етики Акціонерного товариства «Укрспецтрансгаз» (далі – Товариство) ґрунтується на високих етичних стандартах ділової практики і покликаний дати кожному працівникові уявлення про місію цінності та принципи діяльності Товариства, встановити стандарти етичної поведінки, взаємовідносини усередині колективу, відношення з контрагентами, діловими партнерами, державними органами, громадськістю і конкурентами; служити інструментом для запобігання можливим порушенням і конфліктним ситуаціям, а також для розвитку корпоративної культури Товариства.

Кодексом корпоративної етики Товариство підтверджує свій намір наслідувати високі етичні стандарти ділової практики, розглядає положення і вимоги Кодексу як єдині для всіх і зобов’язується їх поважати, виконувати і враховувати у своїй повсякденній діяльності.

Положення Кодексу є обов’язковими для виконання усіма працівниками Товариства та посадовими особами. Положення Кодексу також поширюються на ділових партнерів, консультантів, контрагентів тощо в тих випадках, коли вони здійснюють представництво інтересів Товариства або діють від його імені.

Повідомити про порушення працівниками АТ «Укрспецтрансгаз»

Кодексу корпоративної етики можна за номером телефону 0(800)21-20-91 «лінії довіри»

або на e-mail: dovira@naftogaz.com