АТ "Укрспецтрансгаз"

офіційний сайт

      Ціна за 1 літр   
Газ: 32,00 грн
Дизель: 49,00 грн

300x250_4 (2).gif
станом на 10.12.2023

Розкриття інформації акціонерного товариства

Фінансова звітність 2020

Висновок аудитора (2019 рік) та фінансова звітність знаходиться за посиланнями: 

Аудиторський висновок

Фінансова звітність 2019

Примітки до фінансової звітності

Аудиторський висновок (ключ)

Фінансова звітність (ключ)

Примітки до фінансової звітності (ключ)


Висновок аудитора (2018 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок

Висновок аудитора (2017 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок

Висновок аудитора (2016 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок

Висновок аудитора (2015 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок   


Фінансова звітність за період розміщена в розділі : Звітність


Принципи (кодекс) корпоративного управління компанії не затверджувався.

Висновки Ревізійної комісії компанії не затверджувалися.

Загальні збори акціонерів компанії як акціонерного товариства з одним акціонером не скликаються та не проводяться, в т.ч. не надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному загальних зборів.

Товариство не зобов’язане розміщувати повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії оскільки учасником такого розміщення внесено виключно єдиного акціонера товариства і проспект емісії акцій не містить відомостей про строк та порядок реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії.

Загальними зборами акціонерів рішення про припинення компанії не приймалося.

Акції компанії існують в бездокументарній формі.

Компанія не є емітентом іпотечних облігацій.