АТ "Укрспецтрансгаз"

офіційний сайт

   Ціна за 1 літр газу  
12,70 грн.


300x250_4 (2).gif


станом на 19.06.2019

Розкриття інформації акціонерного товариства

Висновок аудитора (2018 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок

Висновок аудитора (2017 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок

Висновок аудитора (2016 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок

Висновок аудитора (2015 рік) щодо фінансової звітності знаходиться за посиланням: Аудиторський висновок   

Фінансова звітність за період розміщена в розділі : Звітність

Принципи (кодекс) корпоративного управління компанії не затверджувався.

Висновки Ревізійної комісії компанії не затверджувалися.

Загальні збори акціонерів компанії як акціонерного товариства з одним акціонером не скликаються та не проводяться, в т.ч. не надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному загальних зборів.

Товариство не зобов’язане розміщувати повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії оскільки учасником такого розміщення внесено виключно єдиного акціонера товариства і проспект емісії акцій не містить відомостей про строк та порядок реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії.

Загальними зборами акціонерів рішення про припинення компанії не приймалося.

Акції компанії існують в бездокументарній формі.

Компанія не є емітентом іпотечних облігацій.